พศจ.ราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปวริศา ขุนเหล็ง เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พศจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินวัดบ้านฆ้อง ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พศจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ พศจ.ราชบุรี ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูสังฆการโกวิท (น้ำวัง อตฺถโกวิโท) อดีตเจ้าคณะอำเภอบางแพ อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวโพ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ณ วัดหัวโพ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พศจ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมลำภาชี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,423