พศจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด เงินอุดหนุนสมทบเตาเผาศพปลอดมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัดอมรินทราราม (ธ) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พศจ.ราชบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พศจ.ราชบุรี ร่วมพิธีลาสิกขาพระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พศจ. ราชบุรี ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พศจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ติดดามความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด เงินอุดหนุนสมทบเตาเผาศพปลอดมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,710