พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระปิฎกโกศล ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ อำเภอสวนผึ้ง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,972