พศจ.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีแต่งตั้งฐานานุกรม ใน พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร

พศจ.ราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
     พิธีแต่งตั้งฐานานุกรม ใน พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร ให้ พระอธิการมนัส ฐานิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดปากช่อง ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูใบฎีกา และให้ พระครูปลัดผดุงศักดิ์ ธมฺมทีโป เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์
      ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี อ่านตราตั้งฐานานุกรม ในพระธรรมปัญญาภรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง ดังกล่าว

ภาพ : มนตรี กลิ่นสักโก
ข่าว : อารีรัตน์ อุ่นเมือง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,582