พศจ.ราชบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๑๗ ธ.ค. ๖๕
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้ ธูป เทียน น้ำสรง พุ่มบัว และผ้าไตรพระราชทาน พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม อำเภอเมืองราชบุรี ในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี โดยมีผู้แทนจากสำนักพระราชวังเชิญ สิ่งของพระราชทานดังกล่าว มาถวายยังวัดศรีสุริยวงศาราม จังหวัดราชบุรี และมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธี
       โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ภาพ :ธนากร นุ่นร่ม
ข่าว : อารีรัตน์ อุ่นเมือง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,582