พศจ.ราชบุรี เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๒๙ ธันวาคม ๖๕

     คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี  ณ ศาลาสมเด็จฯชั้น ๓  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก โดยพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ได้มอบคำสั่งมอบหมายงานให้รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอโพธาราม พร้อมให้โอวาทและมอบนโยบายด้านต่างๆแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ 
    ในการนี้ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๑๕  ได้บรรยายเรื่อง "เจ้าคณะพระสังฆาธิการและเลขานุการกับพันธกิจคณะสงฆ์" และว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และชี้แจงข้อราชการ ถวายคำแนะนำในการดำเนินงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 421,050