พศจ.ราชบุรี ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและพิธีแสดงมุทิตาจิต พระครูธรรมธรดิเรก สุจิตฺโต รองเจ้าอาวาสวัดหนองกลางด่าน เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในราชทินนามที่ พระครูวาทีวรธรรม ณ วัดหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๕ ก.พ.๖๗

      พระธรรมปัญญาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและพิธีแสดงมุทิตาจิต โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูธรรมธรดิเรก สุจิตฺโต รองเจ้าอาวาสวัดหนองกลางด่าน เป็น พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในราชทินนามที่ พระครูวาทีวรธรรม ณ วัดหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
        ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมถวายมุฑิตาจิตด้วย

ภาพ/ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 421,050