ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมและกราบนมัสการพระพุทธรูปซำปอกง ณ วัดจีนปอเอง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๑๔ พ.ย.๖๖

     นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ตรวจเยี่ยมและกราบนมัสการพระพุทธรูปซำปอกง ณ วัดจีนปอเอง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
    ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ ประสานอำนวยความสะดวก

ภาพ : ธนากร นุ่นร่ม
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,299