พศจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ติดดามความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด เงินอุดหนุนสมทบเตาเผาศพปลอดมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พศจ.ราชบุรี ๒๔ ม.ค.๖๖
       ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดดามความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด เงินอุดหนุนสมทบเตาเผาศพปลอดมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย
๑. วัดอมรินทราราม (ธ)  อำเภอเมืองราชบุรี 
๒.วัดหนองอ้อตะวันออก อำเภอบ้านโป่ง 
๓.วัดหนองกลางดง / วัดบางโตนด และวัดศรีประชุมชน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
      ในการนี้ได้ถวายคำแนะนำการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และดำเนินการได้ทันตามกำหนด

ภาพ : ธนากร นุ่นร่ม
ข่าว : อารีรัตน์ อุ่นเมือง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,698