พศจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนา เสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างภายในที่พักสงฆ์แสงมณีศรีมหายาน สังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย

พศจ.ราชบุรี ๒๓ พ.ย. ๖๕
    
      ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนา เสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างภายในที่พักสงฆ์แสงมณีศรีมหายาน สังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย โดยที่พักสงฆ์ดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด และอยู่ระหว่างการพัฒนาเตรียมความพร้อมของถาวรวัตถุ เสนาสนะ  เพื่อการเป็นวัดในพระพุทธศาสนาต่อไป

ภาพ : ธนากร นุ่นร่ม/มนตรี กลิ่นสักโก
ข่าว : อารีรัตน์ อุ่นเมือง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,423