พศจ.ราชบุรี ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาแต่งตั้งพระครูเกษมปัญญาคม (ยิ้ม เขมปญโญ) รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง เจ้าอาวาสวัดโกสินารายน์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง ณ อุโบสถวัดโกสินารายน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๒๓ พ.ย. ๖๕
    พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาแต่งตั้งพระครูเกษมปัญญาคม (ยิ้ม เขมปญโญ) รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง เจ้าอาวาสวัดโกสินารายน์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง ณ อุโบสถวัดโกสินารายน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุฑิตาจิต 
      ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมในพิธีและสนองงานคณะสงฆ์
ภาพ : ธนากร นุ่นร่ม/มนตรี กลิ่นสักโก
ข่าว : อารีรัตน์ อุ่นเมือง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,700