พศจ.ราชบุรี ร่วมการประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๒๑ พ.ย. ๖๕

    พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นประธานประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ด้านศาสนศึกษา ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
       ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ภาพ/ข่าว : ทีมงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,726