พศจ.ราชบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พศจ.ราชบุรี ๗ มิ.ย.๖๗

      ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี มอบให้นางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดราชบุรี โดย นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภาชี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
     
ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 443,574