พศจ.ราชบุรี ร่วมประชุมสัมมนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าสำนักศาสนศึกษา พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม - แผนกบาลี) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภาค ๑๕

พศจ.ราชบุรี ๔ มิ.ย.๖๗

     ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี มอบให้นางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าสำนักศาสนศึกษา พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม - แผนกบาลี) และผู้เกี่ยวข้อง ภาค ๑๕ โดยพระเทพเวที เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๑๕ พร้อมคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ (จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ภาพ : วัดหลวงพ่อสดฯ
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 443,609