พศจ.ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ

พศจ.ราชบุรี ๓ มิ.ย.๖๗

     ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี มอบให้นางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวณัฏฐนันธ์ นวลจันทร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัด / ณัฏฐนันธ์ นวลจันทร์
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 443,609