พศจ.ราชบุรี ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับตำบล ณ วัดท่าเรือ จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๑๔ พ.ค.๖๗

      ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี มอบให้นายสุวฉัฐ ศิริธัญญารัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ว่าด้วยเรื่อง โฉนดที่ดินของวัด ณ อาคารสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๖ วัดท่าเรือ  ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ภาพ : สุวฉัฐ ศิริธัญญารัตน์
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 420,972