พศจ.ราชบุรี ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ สัญจร

พศจ.ราชบุรี ๘ พ.ค.๖๗

     ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ สัญจร ในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมการประชุม ณ โรงแรม Blu Hotel ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 421,050