พศจ.ราชบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗

พศจ.ราชบุรี ๑ เม.ย.๖๗

      พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗ โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นเป็นประธานทอดผ้าป่า พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
      ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีดังกล่าว

ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,582