พศจ.ราชบุรี ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๑

พศจ.ราชบุรี ๓๑ มี.ค.๖๗

     พิธีบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๑ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๙ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาศวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมในพิธี ณ วัดเขาวัง พระอารามหลวง ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
     ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีและสนองงานคณะสงฆ์

ภาพ : RCTV
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,548