พศจ.ราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ นอกสถานที่ ณ วัดหทัยนเรศวร์ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๒๙ มี.ค.๖๗

      ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ นอกสถานที่ โดยมีพระอธิการมานะ ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์ กล่าวให้โอวาทก่อนเข้าสู่วาระการประชุม โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ณ วัดหทัยนเรศวร์ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,548