พศจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ประสานเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดราชบุรี ณ วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๒๙ มี.ค.๖๗

      ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ประสานเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดราชบุรี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ภาพ : สุวฉัฐ ศิริธัญญารัตน์
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,630