พศจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินวัดสัตตนารถปริวัตร (ที่ธรณีสงฆ์) ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๒๘ มี.ค.๖๗

     ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  มอบให้นายสุวฉัฐ ศิริธัญญารัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินวัดสัตตนารถปริวัตร (ที่ธรณีสงฆ์) ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ภาพ : มนตรี กลิ่นสักโก
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,548