พศจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ยัง วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อประสานเตรียมการด้านสถานที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

พศจ.ราชบุรี ๒๗ มี.ค.๖๗

      ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี มอบให้นางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ยัง วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อประสานเตรียมการด้านสถานที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ตามมติมหาเถรสมาคม ซึ่งจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีทั้งสองนิกาย กำหนดจัดขึ้น โดยหมุนเวียนไปในทุกอำเภอ

ภาพ : ธนากร นุ่นร่ม
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,630