จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ทั้งสองนิกาย และอำเภอดำเนินสะดวก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๒๘ มี.ค.๖๗

     จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ทั้งสองนิกาย และอำเภอดำเนินสะดวก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีพระปิยทัสสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนใกล้เคียง และคณะสงฆ์ทั้งสองนิกาย ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง จำนวน ๖๐๐ รูป/คน
      ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประสานเตรียมการและดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดโดยได้รับการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ฯลฯ จาก พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.๗,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
 
ภาพ/ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,630