พศจ.ราชบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดอมรินทราราม(ธ) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๑๗ พ.ย.๖๖

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖ แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยนายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดอมรินทราราม(ธ) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
     ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีดังกล่าว

ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าว : กฤชภาณุ ไชยรัตน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 443,642