ตรวจติดตามการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดราชบุรี นำโดยนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบางแพ หมู่ 5 ตำบลวังเย็น และบริเวณถนนโพหัก - บ้านแพ้ว หมู่ 9 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,299