พศจ.ราชบุรี ร่วมการประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พศจ.ราชบุรี ๑๕ พ.ค.๖๖

      ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ร่วมการประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และเมตตาให้โอวาทกล่าวเปิดประชุม และ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนแห่งชาติ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค รวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนองงานในการจัดการศึกษาสงฆ์ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


ภาพ/ข่าว  : ทีมงาน พศจ.ราชบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 125,692