พศจ.ราชบุรี เข้าประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชน หน่วยงาน ในพื้นที่อำเภอปากท่อ เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาการพัฒนาพื้นที่ที่พักสงฆ์ร้างกลางผา อำเภอปากท่อ เป็นแหล่งท่องเที่ยว

พศจ.ราชบุรี 
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๔.๐๐ น.

     ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชน หน่วยงาน ในพื้นที่อำเภอปากท่อ เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาการพัฒนาพื้นที่ที่พักสงฆ์ร้างกลางผา อำเภอปากท่อ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ภาพ : ปทุมพร /มนตรี
ข่าว : อารีรัตน์  อุ่นเมือง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,711