พศจ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

พศจ.ราชบุรี 
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๐๐ น.

     ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
เป็นประธานการประชุม

ภาพ/ข่าว : อารีรัตน์ อุ่นเมือง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,684