พศจ.ราชบุรี ร่วมพิธีมอบเครื่องเขียนและสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ประจำจังหวัดและอำเภอ จำนวน ๘ แห่ง ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

    นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ได้เชิญเครื่องเขียนและสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย ผ้าไตร ย่ามแมส เจลแอลกอฮอร์ พจนานุกรม ชุดสังฆทานพระราชทาน ฯ มาถวายแด่สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ประจำจังหวัดและอำเภอ จำนวน ๘ แห่ง ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี  อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อมอบให้แก่พระภิกษุ สามเณร ในสังกัดที่เรียนนักธรรม บาลี โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอท้องที่ให้การต้อนรับ
      ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมอำนวยความสะดวก และเข้าร่วมพิธี ดังกล่าว

ภาพ : ทีมงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 
ข่าว : อารีรัตน์  อุ่นเมือง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,714