วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2534