Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสนธยา  เสนเอี่ยม 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรีHome ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระวังชี้แนวเขตที่ดิน วัดสาลี (ร้าง) อ.โพธาราม

ระวังชี้แนวเขตที่ดิน วัดสาลี (ร้าง) อ.โพธาราม
      เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เข้าระวังชี้แนวเขตที่ดิน วัดสาลี (ร้าง) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

รังวัดสอบเขตที่ดินที่ตั้งวัด วัดกลาง อ.โพธาราม

รังวัดสอบเขตที่ดินที่ตั้งวัด วัดกลาง อ.โพธาราม
    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เข้าตรวจรังวัดสอบเขตที่ดินตั้งวัด วัดกลาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

การออกสำรวจค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดินวัดร้างในเขตอำเภอโพธาราม

การออกสำรวจค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดินวัดร้างในเขตอำเภอโพธาราม
       เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ออกสำรวจสอบค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดินวัดในเขต ต.บ้านฆ้อง (ดีบอน) อ.โพธราราม จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการหมู่บ้านศีล ๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
           เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี แลัคณะสงฆ์อำเภอโพธารม จัดโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดเขาแหลม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชินีนาถ

โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
          วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดราชบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พัทธสีมาวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด