Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสนธยา  เสนเอี่ยม 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi

ระวังชี้แนวเขตที่ดิน วัดสาลี (ร้าง) อ.โพธาราม
      เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เข้าระวังชี้แนวเขตที่ดิน วัดสาลี (ร้าง) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระวังชี้แนวเขตที่ดิน วัดสาลี (ร้าง) อ.โพธาราม

ระวังชี้แนวเขตที่ดิน วัดสาลี (ร้าง) อ.โพธาราม
      เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เข้าระวังชี้แนวเขตที่ดิน วัดสาลี (ร้าง) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

รังวัดสอบเขตที่ดินที่ตั้งวัด วัดกลาง อ.โพธาราม

รังวัดสอบเขตที่ดินที่ตั้งวัด วัดกลาง อ.โพธาราม
    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เข้าตรวจรังวัดสอบเขตที่ดินตั้งวัด วัดกลาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

การออกสำรวจค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดินวัดร้างในเขตอำเภอโพธาราม

การออกสำรวจค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดินวัดร้างในเขตอำเภอโพธาราม
       เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ออกสำรวจสอบค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดินวัดในเขต ต.บ้านฆ้อง (ดีบอน) อ.โพธราราม จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการหมู่บ้านศีล ๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
           เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี แลัคณะสงฆ์อำเภอโพธารม จัดโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดเขาแหลม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชินีนาถ

โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
          วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดราชบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พัทธสีมาวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด