Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสนธยา  เสนเอี่ยม 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรีHome ข่าวประชาสัมพันธ์
ผิดพลาด
  • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/newspicture/2557-09/5709027

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบก่อสร้าง{gallery}newspicture/2557-09/5709027{/gallery}

 

ภาพ/ข่าว : สหัสสพร ทัยรัตน์

แบบก่อสร้าง

1. แบบโบสถ์ขนาดเล็ก รุ่น 3 หน้าต่าง <ดาวน์โหลด>

2. แบบโบสถ์ขนาดกลาง รุ่น 4 หน้าต่าง <ดาวน์โหลด>

3. แบบโบสถ์ขนาดใหญ่ รุ่น 5 หน้าต่าง <ดาวน์โหลด>

4. แบบกุฎิเจ้าอาวาส 2 ชั้น <ดาวน์โหลด>

5. แบบกุฎิพระ เรือนแถว 2 ชั้น <ดาวน์โหลด>

6. แบบศาลาการเปรียญ 2 ชั้น <ดาวน์โหลด>

7. แบบหอกลอง + ระฆัง <ดาวน์โหลด>

8. แบบหอระฆัง <ดาวน์โหลด>

9. แบบซุ้มประตูรั้ววัด <ดาวน์โหลด>

10. แบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 3 ชั้น <ดาวน์โหลด>

11. แบบเมรุ <ดาวน์โหลด>

นิด้าโพล เผยผลสำรวจทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์

              ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า (NIDA) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่อง "ทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ จากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ทั่วประเทศ 


กระจายระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๕๔ หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการรายงานทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุสงฆ์ ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและการเสียภาษีจากรายได้แหล่งต่างๆ ของวัด อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น ๔ ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Tematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิะีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ ๙๕.๐ และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน ๑.๔ ดังนี้

 

 

 

                                                  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบถึงชองทางหรือวิธีการร้องเรียน
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

แผนผังการปฏิบัติงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

แบบฟอร์ม การดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
<ดาวน์โหลด แผ่นพับหน้าที่ ๑>
<ดาวน์โหลด แผ่นพับหน้าที่ ๒>

ศูนย์ฮอตไลน์ร้องเรียนภัยทางพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี

สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด