Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสนธยา  เสนเอี่ยม 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi

สอบราคาจ้างเหมาการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตราฐานน้ำดื่ม
โครงการยกระดับน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


- แบบ ปร.4
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/003{/gallery}
- แบบ ปร.5 และ แบบ ปร.6
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/001{/gallery}
- ตาราง ปปช.01
 คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/002{/gallery}
- เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง
 คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/004{/gallery}

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดราชบุรี

ประกาศจังหวัดราชบุรีราคากลางเอกสารสอบราคาเช่าขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศจังหวัดราชบุรี

ประกาศจังหวัดราชบุรี

สอบราคาจ้างเหมาการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตราฐานน้ำดื่ม
โครงการยกระดับน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


- แบบ ปร.4
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่


- แบบ ปร.5 และ แบบ ปร.6
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่

- ตาราง ปปช.01
 คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่

- เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง
 คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่

สอบแนวเขตที่ดินกระทรวงธรรมการ วัดช่องลม อ.เมือง ฯ

สอบแนวเขตที่ดินกระทรวงธรรมการ วัดช่องลม อ.เมือง ฯ 
       เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เข้าสอบแนวเขตที่ดินกระทรวงธรรมการ วัดช่องลม อ.เมือง ฯ จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

รังวัดสอบเขตที่ดินที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง

รังวัดสอบเขตที่ดินที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง 
       เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เข้ารังวัดสอบเขตที่ดินที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด