Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi

1. แบบโบสถ์ขนาดเล็ก รุ่น 3 หน้าต่าง <ดาวน์โหลด>

2. แบบโบสถ์ขนาดกลาง รุ่น 4 หน้าต่าง <ดาวน์โหลด>

3. แบบโบสถ์ขนาดใหญ่ รุ่น 5 หน้าต่าง <ดาวน์โหลด>

4. แบบกุฎิเจ้าอาวาส 2 ชั้น <ดาวน์โหลด>

5. แบบกุฎิพระ เรือนแถว 2 ชั้น <ดาวน์โหลด>

6. แบบศาลาการเปรียญ 2 ชั้น <ดาวน์โหลด>

7. แบบหอกลอง + ระฆัง <ดาวน์โหลด>

8. แบบหอระฆัง <ดาวน์โหลด>

9. แบบซุ้มประตูรั้ววัด <ดาวน์โหลด>

10. แบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 3 ชั้น <ดาวน์โหลด>

11. แบบเมรุ <ดาวน์โหลด>

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(โกงข้อสอบ)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(หัวหน้าพาโกง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(ซื้อสิทธิขายเสียง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(สปอตเผยแพร่เสียง)

1.ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต

3.สามขั้นตอนสำคัญในวันบรมราชาภิเษก

4.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5.สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6.พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง


Home วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร


               วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ที่ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี เดิมเรียกว่า "วัดหน้าพระธาตุ" "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ"  มีพระปรางค์ก่อด้วยสิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกะาตุ ปัจจุบันมีพระะรรมปัญยาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํดส ป.ธ.7)เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าอาวาส


ประวัติ

แรกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 วัฒนธรรมเขมรจากราชอาณาจักรกัมพูชาได้แพร่เข้าสู่ดินแดนราชบุรี จึงได้มีการก่อสร้างและดัดแปลงศาสนสถานกลางเมืองราชบุรีขึ้นเป็นพระปรางค์ และสร้างกำแพงสิลาแลงล้อมรอบเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเมืองตามคติความเชื่อเรื่องภูมิจักรวาลของเขมร ต่อมาในสมัยอยุะยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ได้มีการสร้างพระปรางค์แบบอยุธยาขึ้นซ้อนทับและสร้างพระปรางค์บริวารขึ้นอีก 3 องค์ บนฐานเดียวกัน 


     ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิสหล้านภาลัย ได้ทรงพระกรุณาดปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองราชบุรีจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออก ประชาชนก็ย้ายตามความเจริญไปด้วย วัดมหาะาตุจึงกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2338 มีพระภิกษุองค์หนึ่ง ชื่อ พระบุญมา ได้ธุดงค์มาเห็นว่าวัดนี้มีสถานที่รื่นรม เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมจึงได้ขอความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนช่วยกันปัดกวาดซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ ในที่สุด วัดมหาธาตุจึงกลับมาเป้นศุนยืกลางศาสนาเช่นเดิม และยังคงเป็นมาจนถึงปัจจุบัน


*******************
สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด