Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi{gallery}newspicture/2557-09/5709027{/gallery}

 

ภาพ/ข่าว : สหัสสพร ทัยรัตน์

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(โกงข้อสอบ)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(หัวหน้าพาโกง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(ซื้อสิทธิขายเสียง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(สปอตเผยแพร่เสียง)

1.ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต

3.สามขั้นตอนสำคัญในวันบรมราชาภิเษก

4.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5.สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6.พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง


Home วัดหนองหอย

วัดหนองหอย

วัดหนองหอย

    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหอย เลขที่ 43 หมู่ 2 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีประวัติ

              วัดหนองหอยเป็นวัดเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ.2416 เดิมชื่อวัดน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแร้งอยู่ใกล้กับวัดโสดาประดิษฐาราม สมัยนั้นมีหลวงปู่งามเป็นเจ้าอาวาส  ท่านเห็นว่าอยู่ใกล้กับวัดประดิษฐารามและมีโยมผู้ศรัทธา  ได้ถวายที่ดินบริเวณหมู่บ้านหนองหอยให้  ท่านจึงได้สร้างวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า  "วัดหนองหอย" 

วัดหนองหอย มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลต่อกันมาหลายรูป รูปปัจจุบันคือ พระพิศิษฎ์พัฒนพิธาน (ดาวเรือง อาจารคุโณ) วัดหนองหอยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2516 และได้ทำการปิดทองฝังลูนิมิต ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2517 

 

พระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี ชาวบ้านทั่วไปเรียพระพุทธรูปนี้ว่า หลวงพ่อใหญ่ มีขนาหน้าตักกว้าง 8 วา 9 นิ้ว สูง 30 เมตร เริ่มก่อสร้าง พ.ศ.2535 ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2538 สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ก่อสร้างบนยอดเขา ขนาดกลาง ชื่อ "เขาน้อยสรรพยา" หลังจากสร้างหลวงพ่อใหญ่ แล้ว ชาวบ้านเรียกเขานี้ว่า "เขาพระใหญ่" ภายในฐานที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ ได้สร้างเป็นวิหาร และภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อพระพุทธเจ้า 3 องค์ ซึ่งเป็นคตินิยมของชาวจีน 

              

รูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิน และยังมีรูปหล่อเทพเจ้าที่เคารพนับถือของชาวจีน รวมทั้งมีภาพเขียนสีน้ำมันซึ่งเป็นรูปของ 18 อรหันต์ และเทพเจ้าของฮินดูอันงดงาม

         ปัจจุบันนี้วัดหนองหอยเป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เนื่องจากที่วัดหนองหอยแห่งนี้ มีรูปเหมือนองค์พระฑธิสัตว์กวนอิมประดิษฐานอยู่ ณ ยอดเขาหนองหอย จึงเรียกกันว่า เขาพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหนองหอยเป็นที่ล่ำลือกันว่า มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขออะไร ก็จะได้ดังใจ จะมีผู้คนมาสักการะบูชากัน มิได้ขาด โดยเฉพาะในวันเทศกาลหรือวันหยุด

  

 

สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด