Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสนธยา  เสนเอี่ยม 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรีHome วัดหนองหอย

วัดหนองหอย

วัดหนองหอย

    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหอย เลขที่ 43 หมู่ 2 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีประวัติ

              วัดหนองหอยเป็นวัดเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ.2416 เดิมชื่อวัดน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแร้งอยู่ใกล้กับวัดโสดาประดิษฐาราม สมัยนั้นมีหลวงปู่งามเป็นเจ้าอาวาส  ท่านเห็นว่าอยู่ใกล้กับวัดประดิษฐารามและมีโยมผู้ศรัทธา  ได้ถวายที่ดินบริเวณหมู่บ้านหนองหอยให้  ท่านจึงได้สร้างวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า  "วัดหนองหอย" 

วัดหนองหอย มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลต่อกันมาหลายรูป รูปปัจจุบันคือ พระพิศิษฎ์พัฒนพิธาน (ดาวเรือง อาจารคุโณ) วัดหนองหอยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2516 และได้ทำการปิดทองฝังลูนิมิต ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2517 

 

พระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี ชาวบ้านทั่วไปเรียพระพุทธรูปนี้ว่า หลวงพ่อใหญ่ มีขนาหน้าตักกว้าง 8 วา 9 นิ้ว สูง 30 เมตร เริ่มก่อสร้าง พ.ศ.2535 ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2538 สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ก่อสร้างบนยอดเขา ขนาดกลาง ชื่อ "เขาน้อยสรรพยา" หลังจากสร้างหลวงพ่อใหญ่ แล้ว ชาวบ้านเรียกเขานี้ว่า "เขาพระใหญ่" ภายในฐานที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ ได้สร้างเป็นวิหาร และภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อพระพุทธเจ้า 3 องค์ ซึ่งเป็นคตินิยมของชาวจีน 

              

รูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิน และยังมีรูปหล่อเทพเจ้าที่เคารพนับถือของชาวจีน รวมทั้งมีภาพเขียนสีน้ำมันซึ่งเป็นรูปของ 18 อรหันต์ และเทพเจ้าของฮินดูอันงดงาม

         ปัจจุบันนี้วัดหนองหอยเป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เนื่องจากที่วัดหนองหอยแห่งนี้ มีรูปเหมือนองค์พระฑธิสัตว์กวนอิมประดิษฐานอยู่ ณ ยอดเขาหนองหอย จึงเรียกกันว่า เขาพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหนองหอยเป็นที่ล่ำลือกันว่า มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขออะไร ก็จะได้ดังใจ จะมีผู้คนมาสักการะบูชากัน มิได้ขาด โดยเฉพาะในวันเทศกาลหรือวันหยุด

  

 

สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด